ต้องลองคับ ถึงรู้
แต่ละคัน ปัญหาไม่เหมือนกัน
อย่าลืม เรื่อง ยางด้วยคับ ปัญหายางงเสื่อม ก็ทำให้รถหมู วิ่งไม่ได้เหมือนกัน แม้เครื่องจะไม่มีปัญหา

ผมลองมา 2 ทริป แล้ว ไปได้ดี สำหรับหมู แต่ก่อนไป ก็ให้ช่างที่เราไว้ใจ ได้ตรวจสอบ ซะก่อน ก่อนจะออกทางไกลคับ