เนื่อด้วยซุ้มคนโคราช ร่วมกับชมรมรถเก่าคาสสิค ได้จัดกิจกรรม "หลานย่าโม สานรักสานฝัน"ขึ้น โดยมีวัตตถุประสงค์ของโครงการสนับสนุนการศึกษาแหล่งช นบทใน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำรายได้มาสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์สื่อการสอน(ค อมพวเตอร์1เครือง. เครืองถ่ายเอกสาร) และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ พร้อมทั้งบูรณปลูกสร้างสนามเด็กเล่นของโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาแห่งการเรียนรู้ต่อไปโดยกำหน ดพิธีการทอดผ้าป่าสามัคคี
[u]ในวันที่10-11กรกฎาคม2549 ณ สนามโรงเรียนจตุคามวิทยาคม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา(โคราช)
กำหนดการ วันที่ 10 กค2549

เวลา10.00น ณ สนาม รร ลงทะเบียนรับของที่ละลึก(ค่าลงทะเบียนคันละ50บาท)
เวลา11.00น ร่วมทำกิจกรรมสร้างบูรณสนามเด็กเล่นให้กับรร
เวลา16.00น นำขบวนรถเก่าคาสสิค นมัสการท้าวสุรนารี ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ร่าวถ่ายรูปเป้นที่ระลึก
เวลา18.00น พบปะสังสรรค์เพื่อนๆระหว่งชมรมรับประธานอาหารเย็น
เวลา20.00น คณะกรรมการกล่าวเปิดงาน ตัวแทนแต่บะชมรมรับของที่ระลึก จับฉลากของรางวัล ชมการประกวดขับร้องเพลงจากตัวแทนแต่ละชมรม เกมการแข่งขันต่างๆ สลับกับวงดนตรีสุดมันส์

[u]วันที่11กค2549
เวลา08.00น ร่วมรับประทานอาหารเช้า มอบเงินบริจาคให้ทางผ้าป่า รร
เวลา10.00น เพื่อนๆชมรมรถคาสสิค เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (กรณีเพื่อนๆชมรมอยู่ไกล)
เวลา11.00น ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ทำการทดผ้าป่าให้กับ รร เป็นการเส็จพิธี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สอบถามเส้นทางการเดินทางและกิจกรรม คุณช้าง 01-17611373 คุณต้น 06-2432481
ชมรมรถเก่ากบินทร์คาสสิค