บทเพลงสำหรับคนตก
มีน...
>>
>>ทำนอง : โอ้ทะเลแสน
งาม
>>
>>.......Oh ! คะแนน Midterm( ตกมี๊น....
ตกmean )
>>เราน้ำตาหลั่งไหล ( หลั่งไหล๊....หลั่งไหล )
>>
มองเห็น F รำไร ( รำไร๊ .... รำไร )
>>อยู่ในใบคะแนน.....
>>
เมื่อคะแนนตกmean
>>คะแนนตก mean คะแนนตก mean
>>เราน้ำตา
หลั่งไหล .......
>>มองเห็น F รำไร........
>>เหนื่อยใจ
จริงๆ เฮ้อ .......-_-"ทำนอง : สามัคคี
ชุมนุม
>>
>>พวกเราเรามาตกมีน
>>มาอยู่ใต้ทีนของ
เหล่าสหาย
>>อ่านมาก็ยังไม่วาย
>>โดนเพื่อนเหยียบ
ตาย
>>บรรลัยย์แน่ตู
>>ฟูเรียร์ตูไม่รู้เรื่อง
>>
อนุกรมไม่กระเตื้อง
>>ลำดับไม่รู้
>>ไม่เคยจะเห็นหน้า
ครู
>>โดดยิกเลยตู
>>เข้าเรียนก็นอน
>>4ตอน 15
คะแนน
>>โดนเพื่อนเหยียบแบน
>>มันเจ็บ
อิ้บอ๋าย 0_0
>>สุดท้ายก็คงไม่วาย
>>ติด F ตอนปลาย ต้องไทร์
แน่ตู
>>
>>กลอนวันนี้ขอเสนอ....
>>
>>"
สอนมากกูเบื่อ
>>สอนเหลือกูเกียด
>>สอนละเอียดกู
งง
>>บอกตงๆ
>>กูขี้เกียจเรียน"
>>
>>"
เรียนไปก็ไร้ค่า
>>ตายห่าก็ลืมหมด
>>สอบได้เป็นเรื่อง
ตลก
>>สอบตกเป็นเรื่องธรรมชาติ"
>>
>>"การบ้านคือยา
พิษ
>>เสาร์-อาทิดคือสวรรค์
>>วันจันทร์คือนรก
>>
สมุดพกคือวันตาย"
>>
>>"..ใดใดในโลกล้วน
อนิจจัง..
>>..ไม่อ่านหนังสือยัง สอบได้..
>>..กู
อ่านแล้วไซร้ สอบตก..
>>..ฉะนั้นไซร้.......อย่าอ่าน ********
เลย ..."
>>