รถเก่าเมืองช้างไปแน่นอนครับ
เจอกันที่งานนะคัรบ อิอิ