ดีๆๆๆๆขอบคุณเบลมากๆๆๆๆ
มีโอกาสจะเลี่ยไลคืน
กลับมากันเยอะๆนะพี่น้อง
แล้วเราจะได้เจอกันซุ่มเล่นของแปลกอยู่