พี่ในกลุ่มมีใครมีเบอร์พี่ลิตป่ะครับ หรือว่าถ้าพี่ลิตดูเอง ช่วยโทรกลับหาตั้มด้วยพี่

ถ้าใครมีเบอร์พี่ลิต รบกวนลงให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ