พี่คับช่วยกรุนาส่งไบเบิกทางไหญ่ๆหนอยคับผมด่นๆนะคับ พี่