คิดมานานแล้วแต่ไม่กล้าทำ....(มีแต่ความคิดไม่เคยทำส ักที)
1. เลขเบอร์โทร 3 ตัวแรก
2. คูณด้วย 80
3. บวก 1
4. คูณด้วย 250
5. บวกเบอร์โทร 4 ตัวหลัง
6. บวกเบอร์โทร 4 ตัวหลังอีกที
7. ลบ 250
8. หารด้วย 2
เบอร์หนูใช่ไม๊.......รักนะเด็กโง่