ผมพึ่งได้รถมาใหม่คงต้องให้พวกพี่ๆแนะนำแล้วคับผมอยู ่สุรินทร์