รบกวนด้วยนะคับท่าน คือว่าตรงปีกผีเสื้อตรงที่ยึดระหว่างโครงกับจานเบรคห ลังอ่ะคับเวลาไขน็อตแน่นๆแล้วเวลาปั่นมีจะมีเสียงเหม ือนแบบ ฟืดๆๆ เป็นระยะๆอ่ะคับ แต่ถ้าไขหลวมๆมันไม่มีเสียงอ่ะคับแต่มันจะสั่นๆๆเวลา เบรกอ่ะคับ ช่วยทีนะ คับ