เผื่อมีท่านใดสนใจรับอุปการะจำเป็นต้องปล่อยครับลดเห ลือ 26,500 ครับ เดินทางมาดูด้วยตนเองได้ผมทำงานอยู่เรือนจำกลางอยุธย า เข้าทางสายเอเซียหรือวัดกระสังข์ก็ได้ หรือถ้าเจอก็ทักทายกันนะครับ คันนี้ซื้อโครงมาจากคุณเอก กรุงเก่า จากการแนะนำของ อ.เดียว SR เบอร์ 085-2595204 ต้นครับ