อยากทราบข้อมูลแลม4 อินเดียคับวอนผู้รู้หน่อยคับ
1. ดูภายนอกระหว่างอิตารี่ กับอินเดียแตกต่างกันป่าวคับ
2. เวลาขี่ความรู้สึกระหว่างอิตารี่ กับอินเดียต่างกันป่าว
และเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรช่วยบอกหน่อยคับ
ts01