อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Raweve อ่านข้อความ
ภาพครับ
เลนส์ไม่นูนนะขาย 2100 ครับ
ขายไปยังอ่ะ