เชิญร่วมสังสรรค์งานวันเกิด น้องแพร หมู่บ้านพัทยารุ่งเรือง ซอย เนินพลับหวาน วันนี้เวลา6 ดมงเย็นเป็นต้นไปนะคับ และถือเป็นวันประชุมกลุ่มอย่างเป็นทางการครั้งที่1 ประจำปี2552คับพี่น้อง เชิญสมาชิกกระทิงลายทุกท่านร่วมประชุม และพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านที่ไม่ใช่สมาชิกร่วมงานวั นเกิดด้วยคับพี่น้อง