มาดูรถเลยก็ได้ครับ แต่ว่าถ้าเอารถจะส่งยังไงอ่ะครับโทรมาคุยรายละเอียดก ันนะครับ