อันนี้กแล้วแต่พี่หนวจเค้าครับ ถ้าไม่แว้นจิง พูดกัลเค้าดีๆๆว่ารถเก่าแบบน้หาทะเบียนไม่ได้จิงๆๆ ถ้าเคาเปิดให้ทำผมจะทำจิงๆๆครับ