ผมอยากทราบว่า59เครื่องปั้มตัวพีกับเครื่องปั้มเพจจิ โอต่างกันอย่างไง
เพราะเห็นหลายๆท่านประกาศขายไว้ มีตัวพีบ้างเพจจิโอบ้างแลยงงครับ
แต่ทำไมไม่เหมือนกัน วอนผู้รู้ด้วยครับ..ขอขอบคุณครับ/\2