ขายแล้วนะคับ!!!! ขอขอบคุณ thai scooter มา ณ ที่นี้ด้วยคับ...และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจคั บ.....