งานปลูกป่า ปล่อยปลาคืนพรุ ครั้งที่ 1 ณ สวนสาธารณะพรุค้างคาว
บ้านพรุ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
จัดโดย ชมรมรถโบราณบ้านพรุ


ขออภัยที่ไม่ได้แจ้งด้วยตัวเองem95