คือว่าขับsuper อยากใส่ดิสเบรคหน้าและหลังอยากทราบว่าจะใส่ได้มั้ยคร ับแล้วถ้าใส่ได้จะใช้ของอะไรได้บ้าง/\3