ขับไปแล้วสะดุดคับ เหมือนน้ำมันจะท่วมคับเบาดับ ต้องคอยเบิ้ลตลอด