รถ c 70 ถังแยก
สภาพเดิม
เครื่องเดิม ไม่มีใบ
ราคา 11,000
ใครสนใจติดต่อได้ที่
เบอร์ 0823138535