ช่างบอกผมว่า รถของผมมันสูงไปนะครับ เขาบอกต้องเปลื่ยนโชค ก็เลยอยากรูว่าจริงๆ

ว่าความสูงมันเท่าไร ขอบคุณครับ