คือ มีรุ่นน้องผมไปทำสีมาครับ เป็น px 150 ผุนิดหน่อยถึงน้อยมาก และใส่พวกกันล้มข้าง สวิสไฟ ยางมิชลิน 3 เส้น แตเบ็ดเสร็จแล้ว 29000 ครับ คือราคานี้ไม่ได้ผ่าเครื่องด้วยนะครับ และล้างคาร์บูมา แต่พอขี่กลับนมหนูตัน เลยสงสัยว่าเพิ่งล้างมาจะเป็นด้วยเหรอเลยอยากทราบควา มคิดเห็นว่าราคาโหดไปมากมั้ยหรือราคานี้ รับน้องใหม่ครับ