เป็นไฟท้ายจักรยานของ lucus ไม่ทราบว่ามันอยู่ช่วงปีอะไร แล้วมันใช้ติดกับส่วนไหนของจักรยานครับ/\4