คือจะซื้อรถเต่าครับ ไม่ทราบว่าจะต้องรถยังไงบ้างครับ...แนะนำด้วยครับดูร ถไม่เป้น