ไม่มีเวลาครับ ทุกคนมีหน้าที่การงานกันหมดหลังจากไปกู้อิออนมาแต่งร ถจนไม่มีจะแดกแล้วก็เลยไปทำงานกันหมด