่ก็ดีนะครับคราวหน้าเอารูปมาฟากเยอะๆหน่อยนะครับผมอย ู่พะเยาแต่จบจากเชียงใหม่มาเหมือนกันว่างๆก็มาเที่ยว พะเยานะครับ