พี่น้องชาวโมโต ช่วยเอารูปกลุ่ม ที่ลงในหนังสือไทยแลนด์คลาสสิกเล่มล่าสุด
เอามาให้ดูหน่อยดิค้าบอยากเห็น