กลุ่มมะขามหวานคลาสสิค นครบาลเพชรบูรณ์ณ ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์วันที่ 21-22 ก.พ 52em94