เค้าน่าจะขายไปนานแล้วครับ ดูจาก วันที่ลงขาย(ถ้ายังก็ขออภัยด้วยครับ)