ตอนนี้รถผมเป็นสีขาวกะให้สนิมขึ้น

แต่สีดันออกเหลืองถ้าสนิมขึ้นคงไม่สวยเลยกะทำสีใหม่

ก็เลยจะทำสีใหม่ขาว

แล้วกะทิ้งไว้ให้ขึ้นสนิม

เลยอยากทำสีเดิมโรงงานแต่ไม่รู้ว่าเป็นสีของอะไรวานผ ู้รู้บอกทีครับ