แวะมาทักทายคับมีกิจกรรมอะไรดี ๆ
ก้อบอกนะคับ ทางท่าเรือยินดีคับ...พี่น้องสองล้อถนนสายนี้ มีเราเป็นเพื่อน ขับเพราะรัก รักที่จะขับ....

pji_vw76gft@hotmail.com gift.....

แลกเปลี่ยนหรือเสนอกิจกรรมพูดคุยกันได้นะคับ...