ลดได้สุดๆเท่าไหร่คับตอบทางเมล์ก็ได้คับ sornsuwan5@hotmail.com