ขายจานปั่นราเลย์ 26 หญิง 750 บาท โทร 081-0491940 เดี๋ยวลงรูปให้ดู