ปิง ย๊ะ
หรือ ใคร ก็ ได้ ในนาป่า

โทรหา พี่ ด้วย นะ

0847157912 - ต้อล จันทบุรี

พี่ ขึ้น มาเที่ยว ชลบุรี คน เดียว ได้ อาทิต นึง ละ

โทหา เบอ ย๊ะ ไม่ ติด --*--


จะไปเยี่ยมที่อู่ ไป ไม่ ถูก

จะกลับ วัน พฤหัส-ศุก นี้ แล้ว ด่วนๆ