อยากทราบวิธีดูเอกสาร อินวอย ของรถ Vespa ที่นำเข้าอย่างถูกต้อง
เพื่อเป็นความรู้ก่อนไปซื้อสักคัน ไม่เคยมีประสบการณ์คับ

รยกวนเพื่อนๆที่พอมีความรู้ หรือ ตัวอย่าง ช่วยตอบด้วยคับ