บอกทริป 7-8 มี.ค ชุมแสง
ถ้าไปรวมกันหน้าอำเภอ 20.00 วันศุกร์ ออกเร็ว ไปเลื่อยๆ เน้นเครื่องเดิมเลยช้าหน่อย

ออกมาเลยนะถ้าไป อย่าช้า ถ้าช้าจะรอ ครึ่งชั่วโมง นำมันพร้อมนะเพราะทางที่เราวิ่งไม่มีปั้มนะครับ