วิธีดู Lambretta italy กับ india ว่าต่างกันรงไหน กี่จุด อะไรบ้างละเอียดนะครับ (ของLam 2)