แจ้งการเดินทางไปชุมแสงคับ จ. นครสรรค์ วันที่ 7-8 มี.ค 2552

พี่น้องชาวเขื่อนท่าเรือคับ.......

นำทีมพี่ข้าวฟ่าง ออกเดินทางกัน 09.00 น. ที่เขื่อนพระราม 6 นะคับ พร้อมที่วิ่งกันหรือยังคับงานนี้......


ไปด้วยกัน ไปด้วยใจ กับชาวสองล้อคลาสสิค ประสบการณ์ หาที่ไหนความสุข

ไม่ได้..จากสองข้างทางและมิตรภาพความเป็นเพื่อน...........


pji_vw76gft@hotmail.com gift
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเขื่อนพระราม 6 ท่าเรือ