ผมกลุ่ม Thainang Nangrong Classic ยินดีที่ได้รู้จักพี่น้องคลาสสิคทุกกลุ่มครับ