เพิ่งเข้ามาดูรูป...สุดยอดครับ....จริงผมไปปายมาแล้ว 2 ครั้งแต่ไปโดยรถยนต์ ผมตั้งใจจะขี่ sr ไปให้ได้สักครั้ง...ขอบคุณสำหรับรูปภาพที่เป็นแรงบัน ดาลใจให้ผมเร่งรีบที่อยากจะไป