**ไม่ช้าไม่นานเราคงด้ายเจอกันอีกแน้ไอ่น้อง..จอนนี้ **