มีใครพอทราบประวัติ ss 180 บ้างครับ

รายละเอียด รหัส ตัวทั้งและเครื่อง ขึ้นด้วยอะไรครับ


ขอบคูณครับ