อ้ายแจ็คเดี๋ยวไม่ค่อยเห็นเองกลับบ้านเลยนะ ปีใหม่ไปเที่ยวบอกตูด้วย ไปล่ะ