หวัดดีประธานกลุ่มทุ่กท่านเรา วิเชียรบุรี คลาสสิค ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ