ขอชมสายพันธุ์ Touring พันธุ์อึด สายเลือดนาซี ภายประเทศ