//** ใครมีโลโก้ของกลุ่ม ลำตะโคงคลาสสิต ขอหน่อยด่วน**//