ในวาระขึ้นปีใหม่ ขอให้ท่านและครอบครัว จงประสพแต่ความสุข
คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับ
จากใจพวกเรา ชาว Classic Bike Nonthaburi Club
/\3 /\2 :)