อยากได้หมูยักษ์จังแต่เมียไม่ตังค์
โทษนะครับอยู่จันท์หรือเปล่าครับ(ใช่ทางคลองนารายณ์ห รือเปล่า)
ผมก็มีเต่าเหมือนกันครับ